22.01.2019 Pilootprojecten Studenten Maken Stad.

PREO aan het woord als projectregisseur op het slotevent van de Vlaamse Bouwmeester.
https://vlaamsbouwmeester.be/n...