Deskundige steun
aan ambitieuze opdrachtgevers

We versterken organisaties in hun huisvestingsbeleid en bij het initiëren en uitvoeren van hun bouwprojecten.
Met heldere visievorming, grondige voorbereiding en uitgekiende projectstrategie als fundament voor kwaliteit.


Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

De opmaak van een inrichtingsplan voor het Woonontwikkelingsgebied aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal, een complex, ruimtelijk project, met een groot aantal betrokken partijen (stad Leuven, AGSL,...

Lees meer →