Over ons

PREO

PREO wil een waardevolle bijdrage leveren aan een goede leefomgeving voor iedereen.

We versterken (lokale) overheden en non-profitorganisaties bij de vorming van een heldere visie, uitgekiende projectstrategie in hun huisvestingsbeleid en bij zorgvuldige procesregie in hun bouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten. We zijn er van overtuigd dat in de initiatiefase de basis wordt gelegd van een kwaliteitsvol eindresultaat en het fundament voor een solide traject. 

PREO ontstond in het najaar van 2013. We willen onze rijke ervaring in publieke en private sector, ruime kennis en brede competenties inzetten voor organisaties met ambitie en maatschappelijke relevantie, voor complexere stedelijke projecten.

PREO is een compact team. We zijn op elkaar ingespeeld en complementair. Organisaties krijgen een rechtstreekse en persoonlijke begeleiding, steunend op onze gelijkwaardige inzet van ‘soft skills’ en ‘hard skills’.


Inge Pieters
© Tim Van de Velde

Inge Pieters

Verscheiden bagage en doorgronde kennis van de bouwpartners

Deskundigheid in de ontwikkeling van publieke en private gebouwen, multifunctionele gebouwen en stadsontwikkeling, ervaring in de rollen van consulent- projectmanager, vastgoedontwikkelaar, publiek opdrachtgever of architect, kortom een uitgebreid en divers scala aan type projecten, maar ook aan betrokken teams en partners, zorgen er voor dat ik een brede kijk heb op de verschillende processen en belangen die in projecten spelen, maar ook een veelzijdige kennis van mogelijke invalshoeken.

Leergiering, kritisch en geëngageerd

Ik wissel moeiteloos tussen detail- en helikopterview, en ben daardoor sterk in het analyseren en synthetiseren van complexe materies. Vanuit vlotte verwerking en beheer van informatie leg ik een stevige basis om projecten te beheren en visie te ontwikkelen. Maar vooral met mijn gedrevenheid wil ik een verschil maken, door verschillende partijen samen te brengen tot een team met een gedragen gemeenschappelijk doel, met aandacht en respect voor ieders rol, met transparante communicatie, met kennisdeling om het geheel meer te maken dan de som van de delen.

 Inge Pieters

Lieven Baro

stichter van PREO, bestuurder 08.2013 - 10.2020

Sinds november 2020 krijg ik als coördinator Stedenbouw en Erfgoed op het Kabinet van staatssecretaris Pascal Smet de kans om onze visie verder te verspreiden. Op beleidsniveau mee van betekenis mogen zijn voor mijn geliefde Brussel is een cadeau en een uitdaging.