De Grote Markt wordt Onze Groene Markt.

Een vliegende start met PREO.

De stad Sint-Niklaas schakelt ons in om de eindefase van de Open Oproep (OO3802) van Team Vlaamse Bouwmeester mee in goede banen te leiden. Amper een paar weken later en na intensief werken aan het nazicht van de offerten van de ontwerpteams, wordt de ontwerpopdracht toegewezen aan het team dat ingaat op de huidige ambities van de stad, maar ook inzet op de uitdagingen van de toekomst: klimaatadapatatie, duurzaamheid en modal shift.

De tijdelijke vereniging Artgineering-Lama-Sweco (ALS_O) doopt de Grote Markt van Sint-Niklaas om tot ‘Groene Markt’. De ontwerpbeelden spreken voor zich, maar ze zijn meer dan idealen. Hierachter schuilt een sterke visie en een team dat tijdens de presentatie aan de jury een grote gedrevenheid toont.

Ze zijn niet de enigen die met veel enthousiasme aan de start staan. PREO zal de stad Sint-Niklaas verder begeleiden in dit traject, tijdens ontwerp en uitvoeringsfase, en alles op alles zetten om de ambities en vernieuwende doelstellingen ook werkelijk te realiseren.

Wat een mooi vooruitzicht!

Wil je meer weten over het gekozen voorstel en de andere inschrijvingen:

https://www.vlaamsbouwmeester.be
https://www.sint-niklaas.be
https://www.vrt.be