Egied Van Broeckhovenschool

Trajectbegeleiding DBFM voor de nieuwe secundaire school Egied Van Broeckhoven in Sint-Jans-Molenbeek

De vzw Ignatius scholen Brussel richt een nieuwe school op voor 860 jongeren met een studieaanbod afgestemd op de noden van de Brusselse metropool, een aanbod in de breedte met ASO, TSO, BSO binnen de domeinen STEM en Maatschapij & Welzijn. De school heeft hoge ambities en wil toonaangevend zijn op pedagogisch vlak, in haar maatschappelijke opdracht en bij de infrastructurele omkadering.

De begeleiding van de projectspecifieke DBFM AGION omvat:

  • haalbaarheids- en volumestudies i.k.v. eigendomsverwerving van de site
  • organiseren van de aanstelling van dienstverleners voor voorbereidende studies
  • begeleiding bij de selectieprocedure
  • regie van de gunningsprocedure: ontwikkelen van een projectdefinitie en programma van eisen, uitwerking projectspecifieke gunningsleidraad, uitwerking projectspecifieke DBFM overeenkomst o.b.v. van typedocument AGION, organiseren en adviseren van de beoordeling van de offertes
  • organisatie en advies onderhandelingsfase met de voorkeursbieder
  • begeleiding contract- en financial close DBFM
  • opvolging uitvoering werken


investeringskost ontwerp- en bouwfase 35.000.000 EUR (incl. btw)
BVO: 13.000 m2
terrein: 5.700 m2
status project: gecontracteerd, start werken 06/2022 - ABC02 (Alheembouw NV en Invesis. i.s.m. B2Ai, VK Architects & Engineers en BAM FM)
plaats van uitvoering: voormalig brouwerijcomplex ‘Vandenheuvel’ in Sint-Jans-Molenbeek
opdrachtgever: vzw Ignatius Scholen in Beweging, Brussel
uitvoeringsperiode: 2018-2024