Patrimoniumbeleid Stad Mortsel

Opmaak van een oriënterende synthesenota voor het patrimoniumbeleid van de Stad Mortsel

Een uitgebreide doorlichting van haar stedelijk patrimonium en een moeizaam verloop van een aantal stadsprojecten stelden de stad Mortsel voor een aantal belangrijke beleidskeuzes, binnen een strakke budgettaire context.

PREO heeft in dialoog met de stad en experts een oriënterende synthesenota opgemaakt waarin de vraagstukken rond het eigen patrimonium en de grotere stadsprojecten in logische samenhang werden onderzocht. Drie strategische krachtlijnen en een concreet plan van aanpak werden uitgewerkt, met aandacht voor de financiële mogelijkheden en de beheersmatige risico’s.

status project: visienota afgerond, actieplan in uitvoering

plaats van uitvoering: Mortsel

opdrachtgever: Stad Mortsel

uitvoeringsperiode: 2014