Romeinsesteenweg-Parking C

Procesbegeleiding ontwerpend onderzoek

Het Departement Omgeving wenst aan de hand van participatief ontwerpend onderzoek elementen voor een visie op de Romeinsesteenweg en Parking C bijeen te brengen.

We doorlopen een ontwerpend leertraject met terreinbezoeken, wandelingen, ontwerpsessies, discussies en debatten,...met de belangrijkste actoren (gemeente Wemmel en Grimbergen, Departement Omgeving, De Werkvennootschap, MIVB, stad Brussel, Perspective Brussels, Brussels Expo en de erfpachthouder) om de convergentiepunten en discussiepunten naar voor te brengen aan de hand van varianten voor de ontwikkeling van het projectgebied, die compatibel zijn met interfererende ontwikkelingen zowel op Vlaams grondgebied, als op het aangrenzende Brussels grondgebied.

We nemen deze opdracht op in tandem met 1010 Architecture Urbanism, waarbij ieder de kaarten van zijn/haar expertise maximaal kan uitspelen. 1010 zet hierbij haar ervaring met ontwerpend onderzoek en ruimtelijke planning in, PREO neemt in dit traject de rol op van onafhankelijk moderator om de verschillende betrokken actoren rond de tafel te brengen, het gesprek te faciliteren en samenwerking en verbinding tot stand te laten komen.

status project: studie afgerond
plaats van uitvoering: Grimbergen
opdrachtgever: Vlaamse overheid - Departement Omgeving
uitvoeringsperiode: 2019 - 2021