Sportsite Nazareth

Ontwikkelen van een toekomstvisie voor polyvalent gebruik van de kleine sporthal

De kleine sporthal van Nazareth wordt tijdens schooltijd ingezet voor lessen LO van de Gemeentelijke Basisschool en na schooltijd ter beschikking gesteld van de turnkring. Met de bouw van een nieuwe topturnhal verliest de kleine sporthal gedeeltelijk haar bestemming. Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth wil polyvalent gebruik en optimale benutting nastreven.

Omwille van verweving van sportfuncties en onderwijs verruimde PREO de studie met een visie op de Gemeentelijke Basisschool. Er werd een gefaseerd plan uitgewerkt om tot een kwaliteitsvolle sport- én schoolsite te komen met betere kwaliteit en optimaler gebruik.

BVO: ca. 1.900m2
status project: visienota afgerond
plaats van uitvoering: Nazareth
opdrachtgever: Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth
uitvoeringsperiode: 2017