Stadsterras Oude God

Trajectbegeleiding van de binnenstedelijke ontwikkeling Stadsterras Oude God in Mortsel

De Stad Mortsel wenst van het strategisch gelegen gebied Oude God een hoogwaardige wijk te maken, waarbij stedelijk wonen, gemeenschapsvoorzieningen, handel, horeca en andere tertiaire functies, ondergronds parkeren en publieke ruimte op een kwaliteitsvolle manier verweven zijn.

PREO begeleidt (i.s.m. Eubelius cvba en BDO Corporate Finance bv cvba) het traject van deze publiek-private samenwerking.

  • onderzoeken van de meest geschikte ontwikkelingsstrategie
  • structureren van de publiek-private samenwerking
  • organiseren van de marktraadpleging
  • opmaken van de selectie- en biedingsleidraad
  • organiseren van de procedure voor aanstelling van de private partner
  • onderhandeling tot toewijzing van de PPS-opdracht

BVO: 22.000 m2
terrein: 23.500 m2
status project: gegund
plaats van uitvoering: Mortsel
opdrachtgever: Stad Mortsel
uitvoerder: Ciril (voorheen DMI Vastgoed nv) i.s.m. Democo , META architectuurbureau, MikeViktorViktor architects, kunstenaar Dirk Braeckman, Landinzicht Landschapsarchitecten,  Quadrant
uitvoeringsperiode: 2015-2024