Tijdelijk anders bestemmen Asiat site

Procesbegeleiding van de reconversie Asiat site

De stad Vilvoorde wil met de verwerving van de ASIAT-site, een voormalig militair domein, tegemoet komen aan de behoeften van haar snelgroeiende bevolking. Door deze groei zijn er immers onvoldoende gemeenschapsvoorzieningen, en dienen deze beter afgestemd op de noden. Door het voorzien van de juiste publieke functies op de Asiat-site kan dit gebied de  buurt en de stad een nieuwe dynamiek geven en de leefbaarheid verhogen.
Daarnaast is de site een cruciale schakel in het ruimere gebied ‘Asiat-Darse’, aangeduid als een strategisch reconversiegebied.

Voor de herontwikkeling van het gebied werd gekozen voor een tweeledige strategie: ontwerp van een globaal masterplan met RUP en een voortraject tot ‘tijdelijk anders bestemmen’.

De procesbegeleiding omvat volgende aspecten:

 • opmaak van de projectdefinitie vanuit leidende principes en ambities
 • opstellen van een globaal programmaplan
 • organiseren van programma- en projectstructuur en concretiseren plan van aanpak
 • opstellen van scenario-analyse en uittekenen ontwikkelingspaden
 • concretiseren van planning en budget
 • onderzoeken van een beheersmodel
 • begeleiding procedure Tijdelijk Anders Bestemmen
  BVO: 19.756 m2
  terrein: 5,75ha
  status project: samenwerkingsovereenkomst TAB met Onkruid cvba en Den Hoorn nv in uitvoering
  plaats van uitvoering: Vilvoorde
  opdrachtgever: stad Vilvoorde
  uitvoeringsperiode: 2019-2031