Vergelijkende studie van het ruimtegebruik in grote scholen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is vandaag eigenaar van ca. 3500 gebouwen, verspreid over 830 domeinen. Gezien de beperkte middelen moet men de werking van de scholen en het patrimoniumbeleid voortdurend op elkaar afstemmen en evalueren.
Met de studie wenst het GO! het ruimtegebruik op grote campussen te laten onderzoeken, inzicht krijgen in de discrepantie tussen de ervaring van de gebruikers en de theoretische GO!-benadering en het eigen beleid te evalueren. 

Om een voldoende diverse vergelijkingsbasis te hebben, worden drie campussen met uiteenlopende kenmerken onderzocht. Elke campus kent een hoog leerlingenaantal, maar het onderwijsaanbod en het patrimonium op het domein (de gebouwtypes) zijn verschillend. 

De vergelijkende studie omvat:

  • het vaststellen van onderbenutte ruimte vs. ruimtetekort voor elk domein
  • een analyse van de parameters die het ruimtegebruik op de verschillende domeinen beïnvloeden (didactische vormen, programmatie, typologie,...)
  • een evaluatie van de berekeningsmethodiek voor ruimtegebruik volgens het normenbesluit en het GO! kader
  • het formuleren van eventuele ruimtelijke en organisatorische ‘quick wins’ aan de hand van één testcase

De studie werd opgemaakt in samenwerking met RE-ST, B-ILD en PREO.

PREO heeft zich grotendeels gefocust op de evaluatie van de berekeningsmethodiek voor ruimtegebruik volgens het normenbesluit en het GO! kader en beleidsadvies hieromtrent.

https://www.vlaamsbouwmeester....

status project: studie afgerond
plaats van uitvoering: Vlaanderen
opdrachtgever: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
uitvoeringsperiode: 2022-2023