Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

Inrichtingsplan en ontwikkelingsstrategie

De stad Leuven, AGSL en de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal wensen met de opmaak van het inrichtingsplan voor een plangebied gelegen aan de noordzijde van de woonkern van Wijgmaal, tussen Wakkerzeelsebaan – Baron Descamplaan – Kroonstraat, een eerste stap te zetten in de realisatie van de ontwikkeling. Het plangebied is 26,86 ha groot en beslaat daarmee ongeveer een derde van de woonkern van Wijgmaal. Het gebied zal ontwikkeld worden voor 400 nieuwe sociale en betaalbare woningen, collectieve en publieke voorzieningen en groen, aanpassingen van de infrastructuur in functie van het ongelijkgronds brengen van de overgangen op de spoorlijk Leuven-Mechelen.

De ambitieniveaus van ruimtelijke kwaliteit en klimaatneutraliteit zijn hoog aangezien dit één van de laatste greenfield realisaties zal zijn in Leuven.

Het inrichtingsplan werd opgemaakt in samenwerking met 1010 Architecture Urbanism, Plant en Houtgoed, TML, DUSS en PREO.

PREO heeft enerzijds een overkoepelende rol opgenomen in tandem met 1010 au om het traject vorm te geven en te sturen, en anderzijds speciefiek haar expertise geïnjecteerd om tot een gepaste ontwikkelingsstrategie te komen. Hierbij werd gewerkt op de vorming van visie , doelstelling, strategie en aanpak van een humaan ontwikkelingskader en coherentie met planning, financieel en proces & organisaties.

terrein: 26,86 ha
status project: studie afgerond
plaats van uitvoering: Wijgmaal
opdrachtgever: stad Leuven, AGSL en Dijledal
uitvoeringsperiode: 2021-2022