Nieuwbouw Atelier VLOOT in Oostende: architectuur met kunstintegratie of kunst met architectuurintegratie?

VLOOT heeft duidelijk ambitie: een functioneel gebouw met uitstraling en kwalitatieve meerwaarde voor de site, een gebouw dat inzet op kunstintegratie in verderzetting van een traditie op de site. Gebouw en kunst dienen in synergie tot stand te komen en intens met elkaar verweven en verbonden te zijn, evenwel compatibel met de operationele functies van het gebouw en het daaraan gekoppeld gebruik.

Deze ambities zijn bijzonder nobel, tevens weinig vanzelfsprekend omwille van de combinatie van een operationeel programma, kwalitatieve architectuur en kunstintegratie. Bovendien lijken deze ambities op het eerste zicht moeilijk verenigbaar met een Design & Build procedure.

Het team Furnibo nv. - Architectenbureau Bart Dehaene bvba i.s.m. Atelier Aguirre bvba - UTIL cvba -  EA+ heeft met een verrassend voorstel bewezen dat ambitieuze opdrachtgevers in hun dromen mogen geloven.

Maar dromen waarmaken vraagt denkwerk over de beste manier om ze te realiseren, actie om stappen vooruit te zetten en doorzettingsvermogen bij moeilijkheden of tegenslagen. PREO heeft VLOOT hierin begeleid.

Binnen het specifieke kader van een DB-procedure werd bewust gewerkt naar het gewenste resultaat als vertaling van de ambities. Er werd bijzondere aandacht geschonken aan… 

de selectie van geschikte kandidaten

 • door evaluatie van de teams in hun ervaring met  de combinatie operationeel programma - kwalitatieve architectuur - kunstintegratie

het maximaliseren van de kans op waardevolle inschrijvingen

 • door de ambities krachtig te kaderen
 • door het programma van eisen uit te puren
 • door de outputspecificaties te reduceren tot absolute vereisten door ruimte te creeëren voor ontwerpvrijheid

Over hun ontwerp zegt het DB-team het volgende:
"Met dit ontwerp wordt verder gegaan dan het huisvesten van een utilitair programma. Daarvoor had een industriële loods in de rij volstaan. Dit voorstel heeft echter hogere ambities die niet louter gericht zijn op programmaonderdelen, maar op het onderstrepen van de ziel van VLOOT en hun werkterrein. Die ziel wordt op poëtische manier verbeeld zodat ook dit ruige ‘niemandsland’ aan de rand van de stad deel wordt van het collectief geheugen. Een landmark die het landschap in Oostende mee tekent en vorm geeft.…De klassieke vorm van kunstintegratie neemt hier een proportie aan die ons dwingt de termen kunst, architectuur en integratie opnieuw onder de loep te nemen. We stellen vast dat we eigenlijk beter over een architectuurintegratie in een kunstwerk spreken."

Enkele kerngegevens van het nieuw Atelier

 • projectkost: 1.500.000 euro excl. btw
 • BVO: ca. 1.400 m2
 • terrein: 11.300 m2
 • status project: biedingsfase
 • plaats van uitvoering: Oostende, Winston Churchillkaai
 • opdrachtgever: VLOOT dab – Agentschap Maritieme dienstverlening en kust
 • uitvoeringsperiode: 2017-2019

Wil je meer weten over het gekozen voorstel:
https://preo.be/nl/referenties/nieuwbouw-atelier-vloot
http://bartdehaene.be