Nieuwbouw Atelier VLOOT

Trajectbegeleiding Design & Build voor nieuw Atelier van VLOOT dab in Oostende

Met de bouw van een nieuw Atelier wil VLOOT - een rederij gespecialiseerd in overheidsvaartuigen - zijn diensten in Oostende centraliseren aan de Sir Winston Churchillkaai, naast het markante directiegebouw van Architectenbureau Felix & Partners met schilderingen van Roger Raveel. Het project heeft als ambitie om de unieke plek aan het station met zicht op de landmarks en de haven transparanter te maken en een podium te vormen voor de activiteiten van VLOOT. Bij de bouw van het nieuwe Atelier wordt opnieuw ingezet op kwalitatieve kunstintegratie.

PREO begeleidt het traject voor aanstelling van een ontwerper, aannemer en kunstenaar die samen het Atelier zullen realiseren en de ontwerpfase

  • opmaak projectdefinitie en programma van eisen
  • opmaak van selectie- en biedingsleidraad
  • begeleiding van de selectieprocedure van kandidaten
  • begeleiding van de onderhandelingsprocedure tot gunning
  • begeleiding ontwerpfase

projectkost: 1.500.000 euro excl. btw
BVO: ca. 1.400 m2
terrein: 11.300 m2
status project: gegund
plaats van uitvoering: Oostende, Winston Churchillkaai
opdrachtgever: VLOOT dab – Agentschap Maritieme dienstverlening en kust
uitvoerder: Furnibo nv. - Architectenbureau Bart Dehaene bvba i.s.m. Atelier Aguirre bvba - UTIL cvba - EA+
uitvoeringsperiode: 2017-2019