Projectregie

© Tim Van de Velde

Beheersing van het globale bouwproces creëert ruimte voor uw kerntaken.

Bepalen van de beste aanpak voor uitvoering van uw project

Voorwaarde voor een geslaagd resultaat is een gedragen project uitgevoerd in samenwerking met de juiste partners. Om dit te borgen werkt PREO van bij aanvang een volledige processtrategie uit. Een duidelijk en flexibel scenario dat een concreet houvast biedt gedurende het volledige trajectverloop.

Opstellen van een canvas voor inhoud en kwaliteit

Tegenstrijdige ambities en verwachtingen van opdrachtgever, gebruikers en belanghebbenden kunnen uw project ondermijnen. PREO investeert in een verzoening van uiteenlopende noden en randvoorwaarden en vertaalt dit in een wervende projectdefinitie en een coherent programma van eisen.

Aanstellen van een geschikt ontwerpteam en andere bouwpartners

Voor een kwaliteitsvol resultaat is een goede selectie van bouwpartners noodzakelijk, van ontwerpteam tot uitvoerder en ontwikkelaar. PREO staat u bij in het bepalen van de meest geschikte procedure, het definiëren van beoordelingscriteria en het evalueren van offertes van alle partners om mee te bouwen.