Visie

© Tim Van de Velde

U ervaart meer mogelijkheden om te bouwen aan oplossingen voor de toekomst.


We kijken breder naar maatschappelijke uitdagingen

Actuele maatschappelijke vraagstukken hebben gevolgen voor huisvestingsmogelijkheden. Financiële, sociale, demografische, ecologische en ruimtelijke evoluties lijken een einde te maken aan de riante bouwmogelijkheden uit het nabije verleden. Organisaties zullen innovatieve oplossingen moeten zoeken voor hun huisvestingsnoden, met een groeiende aandacht voor de betrokkenheid van een ruime groep stakeholders.

Voor PREO zijn kwaliteitsvolle en maatschappelijk relevante gebouwen in de toekomst, meer dan ooit:

  • ruimtelijk en maatschappelijk ingebed in hun context
  • duurzaam op een veelzijdige wijze, de energetische normen voorbij
  • open en hybride van opvatting, met gemengde opdrachtgevers, gemengde functies, gemengde financiering

We werken aan een gebouwde omgeving met hoge kwaliteit

Bouwen is ingewikkeld. Talrijke betrokken partijen, intern en extern. Een veelheid aan wensen en noden, regelgevingen en voorwaarden. Allicht met beperkte middelen en in een beperkte ruimte.
Het formuleren van de ambitie en doelstellingen voor een gepaste huisvesting of bouwproject is moeilijk maar essentieel. Het bewaken daarvan tijdens uitvoering van bouwprojecten delicaat. Het behalen van een kwaliteitsvol eindresultaat een huzarenstuk.

PREO vindt dat een goede aanpak deze complexiteit van het bouwen niet negeert, maar ze omarmt, en betere oplossingen vindt vanuit nieuwe invalshoeken. Wij beogen als resultaat een kwaliteitsvol gebouw dat stimulerende ruimte biedt aan zijn gebruikers en interactie mogelijk maakt met de omgeving. Dat verandering en aanpassing toestaat, dienstbaar aan de functie maar toch sterk vormgegeven, mooi. En gerealiseerd met evidente technische kwaliteit, binnen budget en termijn, voor een langdurig en duurzaam gebruik.

We maken onze opdrachtgevers tot professionele bouwheren

Veel organisaties staan voor belangrijke huisvestingsvragen en concrete bouwopdrachten, maar beschikken niet over de vereiste middelen, tijd of expertise om hun rol als bouwheer volwaardig te kunnen opnemen. Ook een steeds complexer speelveld met sterk gespecialiseerde bouwpartners, heeft een impact op uw rol en verantwoordelijkheden.
Als opdrachtgever is uw rol cruciaal in de totstandkoming van een succesvol bouwproject. Bij gebrek aan een goede aanpak loopt uw organisatie het risico dat de nieuwe huisvesting of het nieuwe project niet de gewenste kwaliteit behaalt.

Als externe projectregisseur wil PREO met haar kennis en ervaring opdrachtgevers helpen ambitieus en professioneel op te treden als bouwheer. We spelen samen met u een sterke bemiddelende rol tussen de deelnemende partijen en hun respectievelijke noden en belangen, en bewerkstelligen daarmee een meer evenwichtig en beter resultaat.