de Egied van Broeckhovenschool - een verhaal van durven en doorzetten!

Een vernieuwend pedagogisch project voor een een nieuwe Nederlandstalige secundaire school én een ontmoetingsplaats voor jongeren en organisaties uit de buurt, vertaald in hedendaagse architectuur op de unieke site van de voormalig brouwerij ‘Vandenheuvel’ in Sint-Jans-Molenbeek.

Recent werd met de aanduiding van ABC02 als voorkeursbieder een belangrijke volgende stap gezet in de realisatie van de Egied van Broeckhovenschool. ABC02 is een samenwerkingsverband tussen Alheembouw NV en BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. i.s.m. B2Ai, VK Architects & Engineers en Stefaan Thiers.

Hiermee is de Egied van Broeckhovenschool het eerste project binnen het DBFM-scholenbouwprogramma van de Vlaamse Regering waar de voorkeursbieder bekend is.

De weg is al lang en intensief geweest. Menig betrokkene achtte de ambities onhaalbaar. Maar PREO is mee aan de kar van onze opdrachtgever 𝘃𝘇𝘄 𝗜𝗴𝗻𝗮𝘁𝗶𝘂𝘀 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗕𝗲𝘄𝗲𝗴𝗶𝗻𝗴 blijven trekken.

Want we zijn en blijven ervan overtuigd dat dit een uniek project is.

We geven hierbij aandacht aan vele facetten van de begeleiding van een DBFM-traject om tot een positief resultaat te komen.
Actief luisteren naar de ambities en de doelstellingen van het schoolbestuur, deze helder formuleren in opdrachtdocumenten en duidelijk benoemen tijdens onderhandelingen, met als rode draad onze bijzondere aandacht voor het borgen van de stedelijke kwaliteit van de ontwikkeling.
Bewaking van proces en procedures, doch steeds met een kritische blik opdat het belang van doel en middel in een goede verhouding blijft.
Creëren van een constructieve sfeer om motivatie, samenwerking en vertrouwen te bevorderen.

Enkele kerngegevens van de nieuwe school:

  • studiedomeinen: unieke combinatie van zowel doorstroomrichtingen, technische richtingen als beroepsopleidingen met finaliteit arbeidsmarkt binnen het wetenschapsdomein ‘STEM’ en het zorgdomein ‘Maatschappij en Welzijn’,
  • leerlingencapaciteit: 860 leerlingen
  • bouwprogramma: 13.000 m2
  • geraamde investering van 34 miljoen euro

Wil je meer weten over het voorstel van ABC02:
https://egiedvanbroeckhovenschool.be
https://www.alheembouw.be
https://b2ai.com