Egied Van Broeckhovenschool___Let it shine

Eind 2017 kreeg Ignatius Scholen in Beweging van de Vlaamse Overheid een ruime subsidie voor de realisatie van de Egied van Broeckhovenschool in Sint-Jans-Molenbeek, binnen het projectspecifieke DBFM-programma waarbij in totaal 41 scholen subsidie krijgen voor meer dan 500.000.000 EUR. 

De Egied van Broeckhovenschool is binnen dit projectspecifieke DBFM-programma een buitenbeentje in vele opzichten:

  • enige project in Brussel
  • enige project waarbij een nieuwe schoolinstelling wordt opgericht, 860 nieuwe leerlingen, 100 nieuwe leerkrachten en medewerkers
  • project met een groot aandeel renovatie, nl. reconversie van Brouwerij Van den Heuvel, naast deel nieuwbouw in een dense stedelijke context

Bij de opmaak van de projectdefinitie zijn we daarin nog een stap verder gegaan, door de sprong te durven wagen naar een vernieuwend pedagogisch project, vertaald in een eerder ongebruikelijk ruimtelijk programma in Belgische context. Er werd meermaals getwijfeld of dergelijk type van schoolgebouw binnen het strakke kader van de fysische en financiële norm wel haalbaar is.

Intussen wordt ons overtuiging en vechtlust beloond. Als allereerste van het projectspecifieke DBFM-programma, is de DBFM-overeenkomst, tussen Ignatius Scholen in Beweging en ABC02 (Alheembouw - Invesis), ondertekend en zijn de werken gestart. De deuren van de nieuwe school gaan open september 2024, het eerste jaar zelfs al in september 2023.


Deze ervaring nl. dat een rigide kader als de fysische norm niet in de weg hoeft te staan, maar dat o.a. verregaande analyse van data, observatie en bevraging van gebruik, ruimtelijk onderzoek, maar, veel meer mogelijk maakt dan gedacht, willen we graag verder inzetten.

Bovendien worden de ambities verrijkt en ontstaan opportuniteiten door in (bouw)projecten de focus van het ruimtelijke evenwaardig uit te breiden naar de pedagogische visie, de maatschappleijke rol, de indentiteit van mervoudig eigenaarschap.

De verbreding van benadering is een aanpak die we voor elk van onze projecten toepassen. 

  • De kwaliteit van schoolinfrastructuur is des te groter naarmate zij een belangrijkere rol opneemt in de realisatie van het pedagogisch project en maatschappelijke rol van de school, kijk daarom 1st naar visie en ambities, dan naar cijfers
  • Het verzamelen en analyseren van enerzijds objectieve data (o.a. bezettings- en benuttingsgraden, functie t.o.v. bestemming, studierichtingen versus les- en klasgroepen), anderzijds ervaring van gebruikers is cruciaal, om gefundeerd advies omtrent ruimtegebruik te kunnen formuleren
  • Behandel de fysische norm niet als een keurslijf, maar durf de vrijheid te zien die je als school hebt en te denken vanuit mogelijkheden (artikel Schoolmakers in Knack), laat je daarbij inspireren door inspirerende voorbeelden ook buiten schoolinfrastructuur


Intussen is het volop genieten, elke week staan we vol bewondering te kijken naar de vooruitgang van de werken, naar de schoonheid van dit project. Dit is meer dan een schoolproject. Dit is samen een steentje verleggen om in Sint-Jans-Molenbeek een plek te maken die de kwaliteit van de leefomgeving een duwtje in de rug geeft.

https://www.alheembouw.be/nl/e..
https://egiedvanbroeckhovenschool.be/