Juiste en eenvoudige ingrepen, die recht doen aan de complexiteit van een binnenstedelijke context.

De studieopdracht voor de uitvoering van een mastervisie met inbegrip van de uitvoering van een uitbreiding van de infrastructuur voor Rosas, Ictus en P.A.R.T.S. te Vorst werd toegewezen aan de tijdelijke vereniging OUEST / VERS.A.. (Open Oproep 3705).

Het ontwerpvoorstel zoekt naar juiste en eenvoudige ingrepen, die recht doen aan de complexiteit van een binnenstedelijke context. Een passend antwoord op de vraag van de opdrachtgever naar een functionele architectuur, die niet het grote gebaar opzoekt, maar een plek die het werken faciliteert, die zich bescheiden opstelt, die voor soberheid kiest, in lijn met de voorbije verbouwingen en nieuwbouw.

Deze eenvoud bleek evenwel niet vanzelfsprekend.
Toen P.A.R.T.S., ICTUS, Rosas bij PREO aanklopte, heerste er onzekerheid over de haalbaarheid van het project. Zouden de beschikbare middelen volstaan om aan de nood naar bijkomende repetitieruimten voor P.A.R.T.S in het kader van  de organisatie van een voortgezette cyclus en de nood aan meer en betere werkruimtes voor ICTUS tegemoet te komen? 

PREO reikte 2 nieuwe invalshoeken aan als voedingsbodem voor de projectdefinitie en het programma van eisen: 
1. De focus werd verlegd naar een hoger ambitieniveau. Wie is de opdachtgever P.A.R.T.S., ICTUS, Rosas, wat betekent hun werkplek in de Van Volxemlaan 164 voor de organisatie, hoe kan de context een toegevoegde waarde bieden aan de werking?
2. De blik werd verruimd naar de potentie van de volledige site, naar àlle ruimten die nodig zijn voor de werking, zowel bestaande als nieuwe. Kritisch durven kijken naar de kwaliteiten en benutting van bestaande ruimten, enkel behouden wat goed is, bestaande ruimten die beter kunnen mee in de ontwerpopdracht opnemen.

In het projectdossier voor de wedstrijd creëerden we zo ontwerpvrijheid én marge voor oplossingen die nauw aansluiten bij de essentiële nood van P.A.R.T.S., ICTUS, Rosas en binnen het stringente budget.