Nieuws: Huisvestingsadvies voor 3 nieuwe Scholenbouwprojecten

Eind 2017 besliste de Vlaamse Regering om in navolging van het bouwprogramma “Scholen van Morgen” de inhaalbeweging van het Masterplan Scholenbouw te versterken. 41 scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn geselecteerd om via een nieuwe DBFM-procedure een nieuw schoolbouwproject te realiseren. 

Voor vele scholen betekent dit terechte aandacht voor vaak aftandse huisvesting, een mooi geschenk en een unieke kans om plannen in de praktijk om te zetten. Binnen het nieuwe bouwprogramma moeten de schoolbesturen zelf een grote verantwoordelijkheid opnemen in het proces voor gunning van de DBFM-opdracht aan een private partner.

Schoolbesturen ervaren het nieuwe Scholenbouwproject als een zware opdracht, soms zelfs een last, omdat ze niet beschikken over de vereiste middelen, tijd of expertise. Voor die reactie moeten we begrip tonen. Zeker als we het aantal actuele thema’s en uitdagingen in het secundair onderwijs overschouwen. Om er slechts een aantal te benoemen:

  • In september 2019 wordt het startschot gegeven voor de grootste onderwijshervorming in bijna 30 jaar.
  • Belangrijke organisatieveranderingen worden verwacht via de bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting (BOS).
  • Het capaciteitstekort in de grotere steden wordt ieder jaar pijnlijk duidelijk tijdens de inschrijvingsperiode.
  • Luchtvervuiling door een onaangepaste schoolomgeving bedreigt de gezondheid van onze kinderen

De geselecteerde schoolbesturen moeten dit voorjaar op basis van hun aanvraagdossier en de richtlijnen van AGION hun project verder uitwerken om het project te realiseren via een specifieke DBFM-opdracht. In eerste fase ligt de focus op het ontwikkelen van een projectdefinitie, die de inhoudelijke basis vormt voor de overheidsopdracht waarmee de private contractanten aangeduid zullen worden om de nieuwe school te ontwerpen, te bouwen, te financieren en te onderhouden gedurende 30 jaar. Hiermee staan de schoolbesturen voor belangrijke huisvestingsvragen.

Laat deze context en complexiteit nu net een kolfje naar onze hand zijn. Maatschappelijke en pedagogische uitdagingen integreren in het onderzoek naar geschikte huisvestingsmogelijkheden. Schoolbesturen, directies en leerkrachten ondersteunen en begeleiden zodat zij hun rol als bouwheer volwaardig kunnen opnemen.

Drie schoolbesturen doen beroep op onze ervaring en enthousiasme om ambitieuze en toekomstgerichte projecten uit te werken:

  • Het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, Gent,   een nieuwe secundaire school van 10.080m2 met een investeringskost van ca. 21 mio EUR (incl. btw).
  • Het KOGA Sint-Lievenscollege, Gent een nieuwe secundaire school van 15.102 m2 met een investeringskost van ca. 31 mio EUR (incl. btw).
  • Ignatius Scholen Brussel werd geselecteerd voor de oprichting van een volledig nieuwe secundaire school in Sint-Jans-Molenbeek, met een oppervlakte van 12.450 m2 en een investeringskost van ca. 25 mio EUR (incl. btw).