Een plek voor één lokaal bestuur Mortsel

Huisvestingsadvies voor projectdefinitie en programma

In de zomer van 2016 beslisten stad en OCMW in Mortsel te evolueren naar één lokaal bestuur. 
Parallel werd beslist de huisvesting van de diensten van de stad en het OCMW te vernieuwen, op twee locaties: het stadhuis en de Meerminne, respectievelijk voor de organisatie van een stadscampus en een welzijnscampus.
De fysieke en organisatorische vernieuwing verliepen echter parallel, zonder sterke afstemming. 

PREO heeft via een participatief traject de projectdefinitie en het programma van eisen opgesteld voor de werkplekken van het stadsbestuur, de diensten van de stad en het OCMW. Hierbij wordt maximaal uitgegaan van het principe van de ‘activiteitsgerelateerde werkomgeving.
Het resultaat zijn leidende principes in lijn met de vernieuwde organisatiedoelstellingen en een vertaling ervan in een werkbaar programma rekening houdend met de gegeven gebouwen en gekozen architectuurconcepten.

status project: studie afgerond
plaats van uitvoering: Stadscampus, Stadsplein 2 –Mortsel
Welzijnscampus, Meerminne 6 –Mortsel
opdrachtgever: Stad Mortsel
uitvoeringsperiode: 2017-2018