Herinrichting Grote Markt

Projectregie bij de Herinrichting Grote Markt, Sint-Niklaas

De heraanleg van de Grote Markt is één van de 5 grote werven die vanuit het beleidsprogramma ‘Samen maken we de stad van morgen’ en het meerjarenplan 2020-2025 gerealiseerd zullen worden in Sint-Niklaas. 

De Stad Sint-Niklaas wil samen met haar bewoners een centrale verblijfs- en ontmoetingsplaats creëren en ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte realiseren. Deze visie werd in het masterplan publiek domein van de kernstad, ‘Marktstad’ opgenomen en via stadsgesprekken met de bewoners omgezet in krachtige en toekomstgerichte doelstellingen.

De procesregie omvat volgende aspecten:

  • advies bij gunning van de studieopdracht i.s.m. Vlaamse Bouwmeester
  • bewaken van de ambities en vernieuwingsdoelstellingen
  • coördinatie en begeleiding van het voorontwerp en definitief ontwerp
  • formuleren van beleidsaanbevelingen
  • organisatie van de procesaanpak

projectkost: 14.000.000 euro excl. btw
terrein: 45.000 m² 
status project: ontwerpstudie
plaats van uitvoering: Sint-Niklaas
opdrachtgever: Stad Sint-Niklaas
ontwerper: maatschap Sweco Belgium bv - Artgineering - LAMA 
i.s.m. Daniel Ost Group nv (aangesteld i.k.v. OO3802)
uitvoeringsperiode: 2020-2021