Jeugdhuis Chicago

Ontwikkeling toekomstvisie en haalbaarheidsstudie voor de verbouwing Jeugdhuis Chicago

Jeugdhuis Chicago is één van de acht jeugdhuizen van D’Broej vzw, een organisatie die zich richt op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Brussel. De infrastructuur van het jeugdhuis is globaal in vrij slechte staat. In deze haalbaarheidstudie werd een toekomstvisie ontwikkeld en een concreet scenario uitgewerkt. Op basis hiervan kan het  op zoek naar financiële middelen en naar een ontwerpteam om haar droomplek vorm te geven.

Het scenario omvat o.a.:

  • helder geformuleerde ambities en doelstellingen
  • bijhorende noodzakelijke ruimtelijk en bouwtechnisch aanpassingen
  • een financieel plan
  • een faseringsplan 

projectkost: 600.000 euro excl. btw
BVO: 780 m2
terrein: 260 m2
status project: syntheserapport afgerond
plaats van uitvoering: Brussel
opdrachtgever: vzw D’Broej
uitvoeringsperiode: 2018-2019