Jeugdhuizen D'Broej

Ontwikkelen van een visie op de toekomstige infrastructuurnoden van de jeugdhuizen van D’Broej

D’Broej vzw heeft in Brussel acht jeugdhuizen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De infrastructuur die de organisatie daarvoor ter beschikking heeft is zeer divers, zowel qua aard, toestand en statuut. 

PREO heeft de infrastructuurnoden van D’Broej onderzocht en bouwde een toekomstvisie op. Eindresultaat is een globale en realistische visie op de gewenste infrastructuur, met bijhorend financieel plan, aandacht voor eventuele snelle winsten en haalbaarheidsstudies van enkele toekomstpistes.

status project: visienota afgerond
plaats van uitvoering: 8 locaties verspreid over Brussels Gewest
opdrachtgever: Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
uitvoeringsperiode: 2016-2017