Nieuwbouw Manufakture

Procesbegeleiding bij de nieuwbouw Manufakture op de Abattoir site

De Manufakture is een scharnierproject in de realisatie van het masterplan voor de Abattoirsite. Na de realisatie van de Foodmet in 2015, als eerste stedelijk pakhuis, kan de Manufakture worden beschouwd als het tweede stedelijk pakhuis dat opgericht wordt op de site. De activiteiten binnen de Manufakture behoren tot de historische kernactiviteiten van de site: vlees versnijden. In zekere zin is het een project in het hart van de site. 

De Manufakture heeft de ambitie om naast de vleesactiviteiten, ook parkeren en een eventuele bijkomende, stedelijke functie binnen eenzelfde gebouw te organiseren. Voor de eventuele bijkomende stedelijke functie dient een partner te worden gevonden (privaat en/ of publiek).
Een mogelijke piste die nog in onderzoek is maar wel als deel van het programma van de onwerpwedstrijd werd meegenomen, is de realisatie van een zwembad op de bovenste verdieping. 

PREO neemt de integrale projectregie op van opmaak projectdefinitie, aanstelling ontwerp- en bouwpartners, tot begeleiding van ontwerp en uitvoeringsfase.
PREO ondersteunt Abattoir daarenboven in het onderzoek naar de mogelijkheden in procedure en voert gespreken met potentiële (publieke) partners om ook de stedelijk functie te realiseren.

bouwkost: 23.500.000 euro excl. btw
BVO: 21.810 m2
terrein: 102.000 m2
status project: werken in uitvoering (oplevering gepland 12/2023)
plaats van uitvoering: Anderlecht
opdrachtgever: Abattoir nv
ontwerper: Baukunst i.s.m. UTIL - Boydens - Bureau Bouwtechniek
uitvoerder: Cit Blaton
uitvoeringsperiode: 2019-2024
betrokkenheid: PREO in onderaanneming van DUSS bv