Nieuwe huisvesting Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius

Ontwikkeling ambitie- en programmastudie

Het  Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent bereidt zich voor op een nieuw schoolbouwproject.
HTISA is een opvoedingsgemeenschap die zich richt op maatschappelijk kwetsbare jongeren. In de volle overtuiging dat iedereen over talenten beschikt, wil zij élk talent van haar leerlingen zo goed mogelijk helpen ontplooien, samen met hen, als een gedeelde verantwoordelijkheid. Cruciaal staat de vraag welke rol infrastructuur kan spelen in de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie.

De begeleiding van HTISA in het DBFM traject omvat:

  • participatieve ambitie- en programmastudie
  • ontwikkelen van een projectdefinitie en programma van eisen
  • haalbaarheids- en volumestudies i.k.v. eigendomsverwerving van de site
  • onderzoek naar tijdelijke huisvesting tijdens werffase
  • volumestudie i.k.v. splitsing gedeelde eigendom van huidige locatie

BVO: 10.100 m2
status project: ambitie- en programmastudie afgerond
plaats van uitvoering: Gent
opdrachtgever: vzw Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius
uitvoeringsperiode: 2017-2018