Nieuwe stadswijk op CAT-site

Sinds de sluiting van Renault in 1997 zijn vele watertjes doorzwommen om de herbestemming van de CAT-site te vertalen in een masterplan op initiatief van zowel de publieke als private actoren. 

In de zomer van 2023 is de dienst strategische projecten stadsontwikkeling van de stad Vilvoorde op zoek naar tijdelijke ondersteuning in het voeren van de programmaregie van complexe en strategische stadsvernieuwingsprojecten. Een cruciale periode om de ambities voor de CAT-site te laten laden en de omslag te maken van studeren en discussiëren, naar realiseren.

PREO zet mee haar schouders onder:

  • realisatieconvenant: finale onderhandelingen met grondeigenaar Abies One en MG Real Estate 
  • masterplan: opvolging tot goedkeuring 
  • coördinatie: opzetten overkoepelende coördinatiestructuur voor uitvoering realisatieconvenant en verdere aanpak naar inrichtingsplannen

De nieuwe stadswijk omvat een ruim een gevarieerd programma van functies - AZ Jan Portaels, VDAB, 2.500 woningen, 3.900 nieuwe werkplekken in economische bedrijvigheid en kantoren - hoge ruimtelijke en architecturale kwaliteiten, hoge duurzaamheidsambities. 

https://www.vrt.be/
https://www.tijd.be/
https://www.ringtv.be/

BVO: 520.000 m2 (excl. bovengronds parkeren)
terrein: 600.000 m2 (60 hectare)
status project: masterplan goedgekeurd

plaats van uitvoering: Vilvoorde en Machelen
opdrachtgever: Vilvoorde
uitvoeringsperiode: 2023-