Pilootproject k-DRUUM

Projectregie k-DRUUM in Brussel - pilootproject 'Studenten maken Stad' 

De ‘pilootprojecten’ zijn door de Vlaamse Bouwmeester ontwikkeld om ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag te koppelen aan de realisatie van grensverleggende projecten. ‘Studenten maken stad’ mikt op innovatieve studentenhuisvesting met stedelijke en maatschappelijke meerwaarde. Pilootprojecten die wijken activeren, publieke ruimte maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging promoten.

k-DRUUM is een privé-initiatief gekoppeld aan een bestaand project aan de overkant van de straat met woningen, een bed & breakfast en atelierruimtes, waar eigentijdse kunst en jong creatief ondernemerschap centraal staan. Het project wil inzetten op ‘micro-chirurgie’ op een kleine site, waarbij kamers, gemeenschappelijke functies en gedeelde ruimtes slim geschakeld worden.

PREO neemt voor Brik vzw en Team Vlaams Bouwmeester de projectregie van het project op. 

  • begeleiden van het proces
  • opmaken projectdefinitie en projectdossier
  • bewaken van de ambities en vernieuwing 
  • formuleren van beleidsaanbevelingen, het documenteren van een leer- en onderzoekstraject

BVO: 750 m2
status project: ontwerpend onderzoek afgerond
plaats van uitvoering: centrum Brussel
opdrachtgever: Brik – student in Brussel vzw
ontwerpend onderzoek door:
- V+ / Aha 
- OFFICE Kersten Geers David Van Severen
- OUEST architecture + Czvek Rigby