Pilootproject KOTMET

Projectregie KOTMET in Anderlecht- pilootproject 'Studenten maken Stad'

De ‘pilootprojecten’ zijn door de Vlaamse Bouwmeester ontwikkeld om ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag te koppelen aan de realisatie van grensverleggende projecten. ‘Studenten maken stad’ mikt op innovatieve studentenhuisvesting met stedelijke en maatschappelijke meerwaarde. Pilootprojecten die wijken activeren, publieke ruimte maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging promoten.

De slachthuissite in Anderlecht zit volop in een dynamiek van gebiedsontwikkeling. Abattoir zal evolueren tot een gemengde wijk met een groot aanbod sociaal-culturele initiatieven en economische activiteiten. Het project KOTMET zet in op studentenhuisvesting gekoppeld aan handel en voorzieningen voor de buurt.

PREO neemt voor Brik vzw en Team Vlaams Bouwmeester de projectregie van het project op. 

  • begeleiden van het proces
  • opmaken projectdefinitie en projectdossier
  • bewaken van de ambities en vernieuwing 
  • formuleren van beleidsaanbevelingen, het documenteren van een leer- en onderzoekstraject

BVO: 5.600 m2
status project: ontwerpend onderzoek afgerond
plaats van uitvoering: site Abattoir, Anderlecht
opdrachtgever: Brik – student in Brussel vzw
ontwerpend onderzoek door: 
- URA Yves Malysse & Kiki Verbeeck
- LIST (FR)
- WIT architecten