Huisvestingsbeleid

© Tim Van de Velde

Uw ambities en doelstellingen vertalen we in een blauwdruk voor de gepaste plek.

Onderzoeken van de juiste rol van infrastructuur voor uw ambities

Een geschikte plek is een van de elementen die uw inhoudelijke werking schragen. PREO onderzoekt daarom welke rol fysieke ruimte kan spelen om uw beleidsdoelstellingen waar te maken. Vanuit uw opdracht bepalen we samen welke gepaste vorm deze huisvesting daarbij kan aannemen in balans met andere middelen.

Ontwikkelen van een toekomstgerichte huisvestingsstrategie

PREO analyseert uw bestaande infrastructuur naar kwaliteiten, gebreken en potentieel en koppelt de resultaten aan uw kerntaken en aan een globale toekomstvisie. Op die manier ontwikkelen we een huisvestingsstrategie op maat van uw organisatie, als leidraad voor de toekomst.

Toetsen van concrete scenario’s en hun haalbaarheid

Ter verbetering van uw huisvestingssituatie komen allicht een of meerdere bouwprojecten in beeld.
PREO legt u verschillende scenario’s voor met een inschatting van hun haalbaarheid en brengt daarbij vele aspecten in kaart: ruimtelijke, functionele en technische kwaliteit, financiële impact en randvoorwaarden.